15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/11/2011 05:59

梳頭

一生辜負五車書,
閱盡風埃髮愈疏。
心髮詎爭長短事,
到紛如處總紛如。

 

Sơ đầu

Nhất sinh cô phụ ngũ xa thư,
Duyệt tận phong ai phát dũ sơ!
Tâm phát cự tranh trường đoản sự,
Đáo phân như xứ tổng phân như!

 

Dịch nghĩa

Một đời đã phụ cả năm xe sách
Trải mãi gió bụi mái tóc càng thưa thêm
Tâm sự và tóc có cần chi phải so sánh vắn dài
Đến lúc đã rối bời thì cùng rối bời như nhau


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Trang

Đời năm xe sách cũng thừa,
Xông pha gió bụi bơ phờ tóc mai.
So chi lòng, tóc vắn dài ?
Khi rối bời cũng rối bời như nhau!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

梳頭

一生辜負五車書
閱盡風埃髮愈疏
心髮詎爭長短事
到紛如處總紛如


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Đời lắm sách có làm gì
Phong trần trải hết tóc thì càng thưa
Lòng này tóc đấy so chưa
Rối bời dài ngắn cũng vừa như nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đời năm xe sách đọc bằng thừa
Trải hết phong trần tóc càng thưa
Lòng sao so tóc tranh dài ngắn
Lúc rối thì cùng rối như tơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phụ năm xe sách uổng đời chưa
Trôi nổi phong trần mái tóc thưa
Dài ngắn so chi lòng với tóc
Rối bời đâu thể tính hơn thua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sách đọc năm xe đời cũng thừa,
Trải qua gió bụi tóc càng thưa.
Cần so tâm sự chi cùng tóc,
Thì đã rối bời khó để ngừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Một đời phụ cả năm xe sách
Gió bụi dãi dầu tóc rụng mau
Tơ lòng, sợi tóc đâu dài ngắn
Đã rối thì đâu cũng rối nhàu.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời