Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:20

Quan chẩn

Tẩn khan môn ngoại động thanh ho,
An Thượng hòa nhân cánh họa đồ ?
Văn đạo cật triêu tương chẩn thí,
Khả liên dị cảnh diệc huề phù!
Quân ân vị nhẫn di cùng hộ,
Thanh thuế thùy năng niệm nhất phu?
Túc tích thốn tâm không tự thác,
Đê thùy bất ngữ ỷ tường ngu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Chạy xem tiếng nhộn ở ngoài đường,
Tranh đói nhà ai vẽ một trương.
Thấy nói sáng nay ngồi phát chẩn,
Cách vùng bồng bế cảnh nên thương.
Ơn trên chưa nỡ quên nhà khó,
Đời thịnh ai lo một kẻ thường!
Lòng hẹn với lòng nay hóa hão,
Cúi đầu lẳng lặng dựa bên tường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cổng ngoài nghe thấy tiếng tranh giành
Cảnh ấy ai đem vẽ bức tranh
Nghe chốn mai này bày phát chẩn
Thương người xứ khác kéo về xin
Ơn vua đâu có quên người khổ
Đời thịnh nào ai nghĩ đến dân
Ước hẹn năm xưa đành nỡ phụ
Cuối đầu lẵng lặng dựa tường trông

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chạy xem tiếng động ở ngoài đường,
Cảnh đói ai  đem vẽ một chương.
Nghe nói sáng nay bày phát chẩn,
Bế bồng xa cách cảnh xem thương.
Ơn vua đâu nỡ quên nhà khổ,
Đời thịnh ai lo một kẻ thường!
Lòng hẹn với lòng mà bị chối,
Cúi đầu im lặng dựa ven tường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời