復贈方亭

一夜相逢莫自忙,
百年爲客路猶長。
對君偏有狐邱感,
何處溪山是故鄉。

 

Phục tặng Phương Đình

Nhất dạ tương phùng mạc tự mang,
Bách niên vi khách lộ do trường.
Đối quân thiên hữu hồ khâu cảm,
Hà xứ khê sơn thị cố hương.

 

Dịch nghĩa

Một đêm gặp nhau không nên bộn rộn,
Trăm năm làm khách đường còn dài.
Đối với ông, tôi riêng có tình cảm “quay đầu về núi”,
Nơi nào có núi, có khe là quê cũ.


Phương Đình là tên hiệu Nguyễn Văn Siêu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Một tối bên nhau chẳng vội vàng,
Trăm năm lữ khách lắm cung đường.
Như anh ý “cáo quay về núi”,
Rừng, suối nơi nào cũng cố hương!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên nhau một tối vội vàng chi
Trong cuộc trăm năm hẳn có ngày
Bạn hỡi lòng tôi bao quyến luyến
Suối rừng nào cũng cố hương đây

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời