Một tối bên nhau chẳng vội vàng,
Trăm năm lữ khách lắm cung đường.
Như anh ý “cáo quay về núi”,
Rừng, suối nơi nào cũng cố hương!

tửu tận tình do tại