Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2012 15:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/08/2012 15:59

廢井

一井當窗淺似田,
誰教不食使人憐。
夜來雨水生三尺,
也喚愚溪喚漫泉。

 

Phế tỉnh

Nhất tỉnh đương song thiển tự điền,
Thuỳ giao bất tự sử nhân liên.
Dạ lai vũ thuỷ sinh tam xích,
Dã hoán Ngu khê hoán Mạn tuyền.

 

Dịch nghĩa

Một cái giếng ngay bên song cửa, nông như ruộng
Ai khiến cho giếng không có nước uống để người ta thương lòng
Mưa đêm, nước đầy ba thước
Nên người gọi là "Khe Ngu" hay "Suối tràn"


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập II), NXB Văn học, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Danh Ninh

Lòng nông như ruộng, giếng bên song
Giếng cạn xui nên nỗi xót lòng
Ba thước nước đầy đêm mưa lớn
"Khe Ngu, suối hỏng" bị người phong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giếng cạn bên song nông tựa ruộng
Xuôi ai sao chẳng xót xa lòng
Đêm về mưa trút liền ba thước
Suối Mạn khe Ngu gọi đó không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như ruộng giếng nông gần sát song,
Ai xui không nước để đau lòng.
Mưa đêm đầy nước lên ba thước,
Suối Mạn, Khe Ngu gọi đúng không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời