二十三夜看月和潘衡甫其二

何人酌酒問青天,
試把摩尼照火千。
造物本來無著相,
只留一半在山川。

 

Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 2

Hà nhân chước tửu vấn thanh thiên,
Thí bả ma-ni chiếu đại thiên.
Tạo vật bản lai vô chước tướng,
Chỉ lưu nhất bán tại sơn xuyên.

 

Dịch nghĩa

Ai đó rót rượu mà hỏi trời xanh,
Thử đem viên ngọc ma-ni soi khắp đại niên thế giới.
Tạo vật từ xưa vốn không có hình tướng nhất định,
Chỉ để cho núi sông thấy có một nửa thôi!


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ai nào nâng chén hỏi trời xanh,
Vũ trụ soi qua vẻ ngọc lành.
Tạo vật xưa nay không bóng dáng,
Lửng lơ song núi chỉ lưng vành.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nào ai chuốc rượu hỏi trời xanh
Cả vũ trụ này có sáng trăng?
Tạo vật vốn không hình lẫn tướng
Trăng trên sông núi chỉ lưng vành

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời