Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:15

義廣铺早發

鷄聲喔喔水潺潺,
月落參橫客抱關。
黄葉林風驢背冷,
曉行人出石門山。

 

Nghĩa Quảng phố tảo phát

Kê thanh ốc ốc thuỷ sàn sàn,
Nguyệt lạc Sâm hoành khách bão quan.
Hoàng diệp lâm phong lư bối lãnh,
Hiểu hành nhân xuất Thạch Môn san.

 

Dịch nghĩa

Tiếng gà rộn rã, tiếng nước róc rách,
Trăng lặn, sao Mai góc ngang khách canh giữ cửa ải.
Lá rụng, gió rừng thổi lạnh lưng bìa,
Người đi sớm ra khỏi núi Thạch Môn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Suối tuôn róc rách, dậy canh gà,
Góc núi sao Mai, ánh nguyệt tà.
Trút lá gió rừng, lưng ngựa buốt,
Thạch Môn, khách đã sớm ra đi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Róc rách suối tuôn gà điểm tiếng
Sao mai gác núi bóng trăng vờn
Lá bay gió núi lưng lừa lạnh
Khách sớm lên đường khỏi Thạch Môn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời