Suối tuôn róc rách, dậy canh gà,
Góc núi sao Mai, ánh nguyệt tà.
Trút lá gió rừng, lưng ngựa buốt,
Thạch Môn, khách đã sớm ra đi.

tửu tận tình do tại