Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:13

寓館即事

曉來天氣正如如,
湮淡雲間水竹居。
坐乆不知身是客,
檳榔花下緒風初。

 

Ngụ quán tức sự

Hiểu lai thiên khí chính như như,
Yên đạm vân gian thuỷ trúc cư.
Toạ cửu bất tri thân thị khách,
Tân lang hoa hạ tự phong sơ.

 

Dịch nghĩa

Sáng ra khí trời vẫn y như mọi ngày,
Thuỷ trúc ở cùng nơi khói mây nhoà nhạt.
Ngồi lâu không biết chính mình là khách,
Dưới chùm hoa cau làn gió bắt đầu thổi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sáng sớm khí trời giống mọi ngày,
Nhạt nhoà thuỷ trúc khói cùng mây.
Ngồi lâu chẳng biết mình là khách,
Ve vuốt hoa cau ngọn gió mai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Buổi sáng khí trời dường vẫn thế
Cõi mây khói nhẹ trúc thâm u
Ngồi lâu chẳng nghĩ thân là khách
Dưới tán hoa cau gió nhẹ ru

Chưa có đánh giá nào
Trả lời