Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:14

偶成

昨夜梅花開,
山窗月皎潔。
破曉寂無聲,
知是庭前雪。

 

Ngẫu thành

Tạc dạ mai hoa khai,
Sơn song nguyệt hiệu khiết.
Phá hiểu tịch vô thanh,
Tri thị đình tiền tuyết.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua hoa mai nở,
Qua cửa sổ trông ra núi, trăng sáng trong.
Sớm tinh mơ lặng vắng không tiếng động,
Biết là tuyết xuống trước sân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đêm trước hoá mai nở,
Ngoài song vằng vặc trăng.
Tinh mơ trời lặng vắng,
Biết được tuyết rơi sân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm qua vàng nụ hoa mai
Ánh trăng song núi sáng ngời trinh nguyên
Sáng ra trời đất lặng yên
Biết rằng hoa tuyết đã xuyên đầy thềm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời