Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:17

五月十二日觀縣試

會同祠外日西斜,
宿雨黄泥沒碧莎。
正是文章辛苦地,
美人堂上太驕訛。

 

Ngũ nguyệt thập nhị nhật quan huyện thí

Hội đồng từ nguyệt nhật tây tà,
Túc vũ hoàng nê một bích ta.
Chính thị văn chương tân khổ địa,
Mỹ nhân đường thượng thái kiêu ngoa.

 

Dịch nghĩa

Họp nhau bên ngoài nhà thờ, mặt trời đã xế chiều,
Mưa đêm đưa bùn vàng chôn vùi cỏ biếc.
Đúng thật là văn chương là đất cay đắng khổ ải,
Người đẹp trên nhà quá kiêu ngoa


Hai câu cuối có thể hiểu theo nhiều cách:
- So sánh một nghịch cảnh: trong khi các sĩ tử phải làm bài thi ở ngoài bãi bùn lầy, thì có những ả là vợ hoặc con gái các giám khảo lại ngang nhiên kiêu ngoa ở trong dinh các quan.
- Để đạt được chức vị rất chật vật.
- Nàng thơ quá kiêu kỳ, đỏng đảnh, để đạt cái vi diệu, uyên áo rất khó khăn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tụ tập ngoài đền lúc xế trưa,
Bùn vàng vùi cỏ biếc đêm mưa.
Văn chương quả thật là cay đắng,
Người đẹp trên nhà quá khảnh ngoa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mặt trời đã xế họp ngoài nhà
Cỏ biếc vùi bùn mưa tối qua
Vốn dĩ văn chương là đất khổ
Trên nhà người đẹp rất kiêu ngoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời