暮橋歸女

思量寒苦未當饑,
糠紇如珠卻典衣。
風露過橋渾不惡,
倚門應有望儂歸。

 

Mộ kiều quy nữ

Tư lường hàn khổ vị đương ky (cơ),
Khang ngột như châu khước điển y.
Phong lộ quá kiều hồn bất ác,
Ỷ môn ưng hữu vọng nùng quy.

 

Dịch nghĩa

Suy nghĩ cái khổ vì rét không bằng khổ vì đói,
Tấm cám đắt như châu, đành cầm cố áo để mua.
Trong sương gió qua cầu không hề ngần ngại,
Có người đang tựa của ngóng đợi nàng về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Rét so với đói vẫn còn thua,
Cám đắt hơn vàng, cố áo mưa,
Sương gió qua cầu không biết rét,
Tưởng người tựa cửa nóng lòng chờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Nghĩ suy rét khổ chưa bằng đói,
Tấm cám như châu, áo phải cầm.
Sương gió qua cầu không ghét rét,
Vì bao bụng đói ngóng chăm chăm...

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khổ rét ngẫm chưa bằng khổ đói
Aó cầm, mua cám đắt hơn vàng
Qua cầu gió rét em đâu sợ
Chỉ nghĩ người thân tựa cửa trông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lo chưa bằng đói rét căm căm,
Tấm cám như vàng áo phải cầm.
Sương gió qua cầu không sợ rét,
Người trông tựa cửa nàng về thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Le Huu Kim

Đói lòng thà rét còn hơn
Lấy manh áo mặc ra đền gạo châu
Chiều lên gió lạnh qua cầu
Nhớ ai tựa cửa mà mau gót mòn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngẫm rét sao bằng cơn khổ đói
Áo đem đổi gạo đắt như vàng
Qua cầu chẳng ngại gì sương gió
Chỉ sợ người thân ngóng đợi nàng

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời