六月十五夜月下作奉寄諸故人

羇留兩遷次,
十見海月圓。
月近不改色,
客居行已便。
我欲插雙翅,
飛步凌紫煙。
路逢吳仙人,
揖我桂樹邊。
相見為款曲,
似話余生前。
語細了不記,
揮手南風顚。
歸來一長嘯,
把酒欲問天。
天高不可問,
且賦囚山篇。

 

Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân

Ky lưu lưỡng thiên thứ,
Thập kiến hải nguyệt viên.
Nguyệt cận bất cải sắc,
Khách cư hành dĩ tiên (tiện).
Ngã dục sáp song sí,
Phi bộ lăng tử yên.
Lộ phùng Ngô tiên nhân,
Ấp ngã quế thụ biên.
Tương kiến vị khoản khúc,
Tự thoại dư sinh tiền.
Ngữ tế liễu bất ký,
Huy thủ nam phong điên.
Quy lai nhất trường khiếu,
Bả tửu dục vấn thiên.
Thiên cao bất khả vấn,
Thả phú “Tù sơn” thiên.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Nơi giam cấm đổi dời hai bận
Trăng bể trông, tròn chẵn mười phen
Trăng nay sắc vẫn y nguyên
Mà nơi khách ở dần quen lối rồi
Ta những muốn chắp đôi cánh nhẹ
Bay vút từng khói tía mênh mang
Ngô tiên gặp gỡ giữa đường
Đứng bên cây quế, dịu dàng vẫy ta
Vừa thấy nhau đậm đà trò chuyện
Dường vì ta giở đến kiếp xưa
Nói thầm nghe chẳng nhớ ra
Cùng nhau từ ngọn gió hoà chia tay
Về đến nơi huýt dài một tiếng
Cầm chén toan hỏi đến trời cao
Trời cao khôn hỏi được nào
Thơ “Non tù” đã vịnh vào một thiên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bị giam đổi chỗ đã hai lần
Mười độ trăng tròn mặt biển lên
Vẫn ánh trăng trong không đổi sắc
Mà thân đất khách đã thành quen
Ta muốn chắp mình đôi cánh bay
Bay cao, cao tít đến tầng mây
Giữa đường may được Tiên Ngô gặp
Lại dẫn ta vào cung quế chơi
Gặp gỡ ân cần chuyện mặn nồng
Hình như kể lại kiếp tiền thân
Lời nghe thi thoảng nên không nhớ
Tay vẫy bay theo ngọn gió nồm
Về lại cất lên tiếng hát vang
Ngước cao, nâng chén hỏi trời xanh
Trời cao thăm thẳm sao nghe thấu
Mượn bút đề thơ một loáng thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tù đổi chỗ hai lần,
Trăng tròn biển mười phen
Trăng kia không đổi sắc
Lữ khách đã thành quen
Ta muốn chắp cánh nhẹ
Bay cao tít tầng thiên
Giữa đường gặp Ngô Tiên
Dẫn ta vào cung quế
Ân cần chuyện huyên thiên
Kể lại kiếp thân tiền
Lời nghe thoảng không nhớ
Tay vẫy bay gió liền
Vê lại cất tiếng hát
Ngước cao hỏi trời xanh
Trời cao sao nghe thấu
Mượn bút đề thơ nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời