15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/08/2012 18:37

樂山旅中

迢遞山阿十一迴,
行行不斷思悠哉。
野煙翠掃千峰盡,
幽澗聲傳萬木來。
鳥欲別人飛去囀,
花能送客落時開。
少年疾走終何事,
畏路漫漫著旅懷。

 

Lạc Sơn lữ trung

Điều đệ sơn a thập nhất hài,
Hành hành bất đoạn tứ du tai!
Dã yên thuý tảo thiên phong tận,
U giản thanh truyền vạn mộc lai.
Điểu dục biệt nhân phi khứ chuyển,
Hoa năng tống khách lạc thời khai.
Thiếu niên tật tẩu chung hà sự?
Uý lộ man man trước lữ hoài!

 

Dịch nghĩa

Mười một khúc quanh hẻm núi xa tít tắp,
Đi rồi đi không ngừng nghĩ lan man.
Khói xanh ngắt của đồng nội quét lên cả nghìn ngọn núi,
Tiếng nước chảy của khe ẩn khuất truyền lại từ vạn cây.
Chim muốn xa người vừa bay đi vừa hót,
Hoa như tiễn khách, nở lúc rụng.
Tuổi trẻ chạy nhanh, rốt cuộc được việc gì không?
Sợ đường xa dằng dặc bám chắc nỗi niềm lữ thứ.


Lạc Sơn chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Con đường quanh quất núi bao la,
Đi mãi, đi hoài nghĩ vẩn vơ.
Nghìn núi quét xanh màu khói nội,
Muôn cây nghe lọt tiếng khe xa.
Chim chừng luyến khách kêu khi biệt,
Hoa đợi đưa ai nở cuối mùa ?
Tuổi trẻ bôn ba được gì nhỉ ?
Mênh mang dặm khách rợn lòng ta!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Mười một khúc quanh vắt núi này,
Đi rồi đi mãi, nghĩ riêng tây.
Đồng không khói biếc vương nghìn núi,
Suối khuất nước reo vọng vạn cây.
Chim muốn xa người, bay vẫn hót,
Hoa dường tiễn khách, nở thêm đầy.
Bôn ba tuổi trẻ rồi sao nhỉ?
Dằng dặc đường dài, khách ngán thay!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Đường bên sườn núi uốn quanh co
Đi mãi, lòng ta những vẩn vơ
Khói nội phớt xanh nghìn ngọn núi
Suối reo dưới bóng rợp cây to
Chim từ biệt, bay đi còn hót
Hoa cuối mùa, tiễn khách giang hồ
Tuổi trẻ bôn ba, được gì nhỉ?
Đường dài ghê rợn, những âu lo

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường non mười một khúc quanh
Bước chân mãi miết tâm tình vẩn vơ
Khói đồng muôn núi toả mờ
Suối sâu tiếng nước mơ hồ vọng xa
Luyến người chim cất tiếng ca
Hoa như tiễn khách mùa qua chưa tàn
Trẻ trai đâu được thư nhàn
Đường xa thăm thẳm thêm ngàn mối lo

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười một khúc quanh hẻm núi xa,
Đi rồi suy nghĩ mãi không ra.
Khói xanh bốc toả lên nghìn núi,
Nước chảy từ khe rừng phát ra.
Chim sợ chân người bay vừa hót,
Hoa như tiễn khách nở rời ra.
Bôn ba tuổi trẻ chưa xong việc,
Dằng dặc dặm nghìn nỗi nhớ nhà.

14.00
Trả lời