留別黃聯芳

握手相看笑不言,
別懷難忍共銷魂。
他年一舸江湖去,
六幅洋屏畫敏軒。

 

Lưu biệt Hoàng Liên Phương

Ác thủ tương khan tiếu bất ngôn,
Biệt hoài nan nhẫn cộng tiêu hồn.
Tha niên nhất khả giang hồ khứ,
Lục bức dương bình hoạ Mẫn Hiên.

 

Dịch nghĩa

Nắm tay nhìn nhau cười không nói,
Nỗi lòng khi từ biệt khó kìm nén, cùng như mất hồn.
Năm nao một thuyền mành đi giang hồ,
Sáu bức bình phong trên biển vẽ chàng Mẫn Hiên.


Hoàng Liên Phương là một thương nhân Hoa kiều có kho hàng ở Riau, Singapore, nhiều lần tiếp chuyện và làm thơ thù tạc cùng Cao Bá Quát nhân chuyến dương trình hiệu lực Cao Bá Quát đến vùng Hạ Châu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tay bắt, nhìn nhau, cười chẳng nói
Chia ly khôn gỡ mối tâm phiền
Năm nào muôn nẻo thuyền rong ruổi
Sáu bức bình phong vẽ Mẫn Hiên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tay nắm nhìn nhau cười chẳng nói
Chia li khôn nén tựa vô hồn
Năm nao một chuyến xuôi sông nước
Sáu bức tranh đề hoạ Mẫn Hiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tay bắt mặt mừng, cười chẳng nói,
Chia li khôn nén mối sầu riêng.
Năm nào một chuyến xuôi sông nước,
Sáu bức bình phong vẽ Mẫn Hiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời