Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2014 18:12

金溪驛即事

幾處伯勞啼曉,
一村梅子黃時。
苦憶花陽店裡,
客心初見荔枝。

 

Kim Khê dịch tức sự

Kỷ xứ bá lao đề hiểu,
Nhất thôn mai tử hoàng thì.
Khổ ức Hoa Dương điếm lý,
Khách tâm sơ kiến lệ chi.

 

Dịch nghĩa

Nhiều nơi chim chàng làng kêu sáng,
Cả thôn mơ đã chín vàng.
Khổ tâm nhớ lại trong điếm Hoa Dương,
Lòng khách lần đầu thấy quả vải.


Kim Khê chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Tu hú đó đây kêu sáng
Cả thôn mô đã chín vàng
Hoa Dương điếm nào còn nhớ
Lệ chi mới thấy đưa sang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tu hú đó đây gọi sáng
Khắp thôn chín rộm mơ vàng
Trạm xưa Hoa Dương cố nhớ
Lần đầu vải tiến đưa sang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tu hú đó đây báo sáng,
Khắp thôn mơ đã chín vàng.
Hoa Dương Trạm dịch còn nhớ,
Lần đầu lệ chi cống sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời