閨怨其三

月下理雙絲,
結作同心侶。
登之緣綺琴,
芳聲滿窗戶。
良人愛新篇,
送與西家賈。
臨別縱一彈,
零亂不成譜。
彈到古別離,
涔涔淚如雨。

 

Khuê oán kỳ 3

Nguyệt hạ lý song ty,
Kết tác đồng tâm lữ.
Đăng chi duyên ỷ cầm,
Phương thanh mãn song hộ.
Lương nhân ái tân thiên,
Tống dữ tây gia cổ.
Lâm biệt túng nhất đàn,
Linh loạn bất thành phổ.
Đàn đáo cổ biệt ly,
Sầm sầm lệ như vũ.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Nguyệt lão xe đôi tơ
Kết nên tình đôi bạn
Tơ đẹp chọn làm ây
Đầy nhà tiếng thơm thoảng
Điệu mới chồng em ưa
Đem đàn bán hàng xóm
Lúc sắp đi, gảy đàn
Lung tung không bài bản
Đến khúc biệt ly xưa
Lệ buồn tuôn lai láng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới trăng dây tơ hồng
Kết nên duyên chồng vợ
Đem tơ tra dây đàn
Tiếng thơm tràn khắp cửa
Chàng lại say khúc mới
Đem bán nhà phía tây
Tiếng đàn khi ra đi
Lủng củng không thành điệu
Đến khúc biệt ly xưa
Nước mắt dầm như đổ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguyệt lão xe tơ hồng,
Kết nên tình vợ chồng.
Tra dây tơ đẹp đàn,
Đầy tiếng nhà thơm nồng.
Khúc mới chồng em say,
Đem đàn bán xóm trong.
Lúc đi bèn sắp gảy,
Bài bản lung tung không
Đến khúc biệt ly xưa
Lòng buồn tuôn lệ dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời