Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:05

曲隄夜獵

東馳西走未曾勞,
滿野狐貍底避逃。
夜夜長隄三百曲,
教人冷着古蕭曹。

 

Khúc đê dạ liệp

Đông trì tây tẩu vị tằng lao,
Mãn dã hồ li để tị đào.
Dạ dạ trường đê tam bách khúc,
Giao nhân lãnh khán cổ Tiêu Tào.

 

Dịch nghĩa

Chạy đông, chạy tây, vất vả chưa từng thấy,
Đầy đồng chồn cáo trốn đi đâu?
Đêm đêm đi săn trên đê dài ba trăm khúc,
Khiến người thầm nghĩ chuyện ông Tiêu, ông Tào thuở xưa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Chạy khắp đông, tây hết cả hơi,
Đầy đồng chồn, cáo lẩn đâu rồi?
Đê ba trăm khúc đêm đêm sục,
Chuyện cũ Tiêu, Tào gương mãi soi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chạy khắp tây đông muốn hụt hơi
Cáo chồn giờ đã trốn đâu rồi
Đêm đêm sục kiếm đê trăm khúc
Nhớ chuyện Tào, Tiêu mãi tới lui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời