Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/11/2013 17:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 17:18

客中早起

茅店雞初叫,
霜天月色新。
轔轔車過側,
知有早行人。

 

Khách trung tảo khởi

Mao điếm kê sơ khiếu,
Sương thiên nguyệt sắc tân.
Lân lân xa quá trắc,
Tri hữu tảo hành nhân.

 

Dịch nghĩa

Ở quán lợp tranh, gà vừa gáy lần đầu,
Sương giăng đầy trời, trăng mới lên.
Lịch kịch xe qua bên cạnh,
Có kẻ sớm lên đường.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Quán cỏ gà mới gáy,
Trăng lên trời đầy sương.
Bên ngoài xe lịch kịch,
Có kẻ sớm lên đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quán tranh gà gáy lần đầu
Vầng trăng ló bóng bầu trời sương giăng
Bên ngoài vọng bánh xe lăn
Biết người sớm đã lên đường tinh mơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quán tranh gà gáy mới lần đầu,
Trăng mới nhú sương giăng khắp trời,
Lịch kịch bên ngoài xe vấp cạnh,
Biết là có kẻ lên đường rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời