Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 04:37

Ký hữu Phương Đình

Thập niên ác bút phí quang âm
Đồ bão tiên ưu hậu lạc tâm
Thân sự dữ vân tranh tụ tán
Thế cơ như thủy trục thăng trầm
Cố viên cúc tĩnh thu ưng trưởng
Tiểu các mai hàn dạ độc ngâm
Tự tiếu đa tình tiêu vi đắc
Phù danh hoàn khước ngộ tri âm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Mười năm cầm bút uổng công
Vui sau lo trước còn trông ngóng gì
Thân như mây tụ tán đi
Đời như con nước theo thì thấp cao
Vườn xưa cúc nở thu nào
Xuân nay gác vắng mai chào tiếng ngâm
Nực cười thói cũ đa tình
Phù danh thẹn gặp tri âm bấy chầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm cầm bút chỉ hoài công,
Lo trước vui sau sao ngóng trông.
Thân tựa đám mây tranh tụ tán,
Đời như con nước thấp cao dâng.
Vườn xưa cúc nở thu tăng trưởng,
Gác nhỏ mai hàn đêm tiếng ngâm.
Thói cũ đa tình cười nực quá!
Phù danh thẹn gặp lại tri âm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời