寄阮故友回藉

墨池夙昔共締交,
錯弄滄溟十丈濤。
騏驥似君難伏櫪,
鷯鷂笑我未安巢。
宦途最是先醒少,
世路誠知不著高。
欲借大觀消旅悶,
卻羞泉石向人嘲。

 

Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch

Mặc Trì túc tích cộng đề giao,
Thác lộng thương minh thập trượng đào.
Kỳ ký tự quân nan phục lịch,
Liêu diêu tiếu ngã vị an sào.
Hoạn đồ tối thị tiên tinh thiểu,
Thế lộ thành tri bất trước cao.
Dục tá đại quan tiêu lữ muộn,
Khước tu tuyền thạch hướng nhân trào.


Bạn họ Nguyễn chưa rõ là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Mặc Trì thuở trước chỗ cùng chơi
Đâu tưởng lầm khua sóng biển khơi
Kỳ ký như anh tàu khó núp
Liêu diêu cười tớ tổ chưa rồi
Ít ai tỉnh mộng lên quan lớn
Mấy kẻ mần ngơ trước cuộc đời
Muốn mượn cảnh trời khuây nỗi khách
Lại e suối đá mỉa mai cười

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kết bạn Mặc Trì cũng đã lâu
Sóng cao mười trượng biển dâng trào
Phận tôi chim nhỏ chưa yên tổ
Tài bác ngựa hay khó buộc tàu
Giấc mộng công hầu đâu kẻ tỉnh
Bàn cờ vương bá dễ ai chơi
Giang sơn xin mượn khuây sầu khách
Chỉ sợ dòng khe suối đá cười

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặc Trì thuở trước chỗ tâm giao,
Mười trượng sóng khua dâng biển trào.
Cười tớ liêu diêu chưa ổn tổ,
Như anh kỳ ký khó neo tàu.
Ít ai tỉnh mộng đường quan lộ,
Mấy kẻ làm ngơ trước cuộc đời.
Muốn mượn núi sông khuây dạ khách,
Lại e suối đá hướng người cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời