Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2014 18:17

寄黎希永其一

貯腹邊生笥,
潛心董子帷。
古書存古道,
吾友即吾師。
用拙何傷雅,
眈閑不自欺。
一床真省事,
可是畏人知。

 

Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1

Trữ phúc biên sinh tứ,
Tiềm tâm Đổng tử duy.
Cổ thư tồn cổ đạo,
Ngô hữu tức ngô sư.
Dụng chuyết hà thương nhã,
Đam nhàn bất tự khi.
Nhất sàng chân tỉnh sự,
Khả thị uý nhân tri.


Lê Hy Vĩnh tức Lê Duy Trung (1795-1863), người làng Thượng Phúc, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Nội, nay là huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, đỗ cử nhân khoa Giáp Ngọ (1834), tiến sĩ khoa Mậu Tuất năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), là bạn thân với tác giả.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Giỏ cơm ngay cạnh bụng
Đổng tử rủ màn là
Sách cổ bền đạo cổ
Bạn ta tức thầy ta
Vụng về vẫn tao nhã
Nhàn tản thực tầm mà
Phản tỉnh khi dỗ giấc
Sợ người khác hiểu ra

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giỏ cơm kề cạnh bụng
Màn Đổng ước trong lòng
Sách xưa lưu đạo cũ
Bạn mình chính thầy mình
Giữ vụng cho tao nhã
Mê nhàn không dối thân
Trên giường khi nghĩ lại
Có sợ người biết không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giỏ cơm kề sát bụng
Đổng dụng tâm sâu xa
Sách xưa giữ đạo cổ
Bạn tức là thầy ta
Giữ vụng cho tao nhã
Thưởng nhàn vẫn thực tầm
Thực tỉnh vừa vào giấc
Sợ người khác hiểu ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời