Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2014 18:01

寄黎寶川鎮西軍次

征人頭白未歸來,
漢水關山畫角哀。
息戰遙傳三道檄,
思鄉卻望四城臺。
清秋舊社曾看燕,
寒驛先春已報梅。
聖主即今無棄物,
海隅新放仲翔回。

 

Ký Lê Bảo Xuyên Trấn Tây quân thứ

Chinh nhân đầu bạch vị quy lai,
Hán thuỷ quan san hoạ giốc ai.
Tức chiến dao truyền tam đạo hịch,
Tư hương khước vọng tứ thành đài.
Thanh thu cựu xã tằng khan yến,
Hàn dịch tiên xuân dĩ báo mai.
Thánh chủ tức kim vô khí vật,
Hải ngung tân phóng trọng tường hồi.


Lê Bảo Xuyên: xem chú thích bài "Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận". Trấn Tây: địa danh triều Nguyễn, chỉ khu vực biên giới phía Tây Nam Bộ. Trên bản đồ Việt Nam thời Minh Mạng, thành Trấn Tây nằm trong đất Campuchia.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Người đi, đầu bạc chưa về lại
Tiếng ốc buồn đưa nẻo Hán giang
Ba đạo hịch truyền tin bãi chiến
Bốn lầu thành khoá mộng tư hương
Én đưa thu đến làng quê cũ
Mai báo xuân sang, trạm giữa đường
Thánh chúa, muôn loài không phí bỏ
Biển xa, gọi lại cánh chim bằng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chinh nhân đầu bạc chửa về đâu
Cách trở non sông tiếng ốc sầu
Ngưng chiến xa truyền ba lệnh rõ
Nhớ quê lên ngóng bốn đài cao
Báo xuân đồn vắng hoa mai nở
Ngắm én thu trong lễ hội bày
Thánh chúa xưa nay đâu khí vật
Trời tây góc biển cánh bằng bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chinh nhân đầu bạc vẫn chưa về,
Nẻo Hán vọng âm ốc não nề.
Ba đạo hịch truyền tin dứt đánh,
Bốn lầu thành ngóng mộng về quê.
Thu về quê cũ én bay lượn,
Mai báo xuân sang trạm lạnh ghê.
Thánh chủ muôn loài không phí vật,
Biển xa gọi lại cánh bằng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời