Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2014 17:17

雞養鴨

雞子雜鴨子,
抱成不相似。
雞母日臨池,
一半入煙水。
雞母得粒粟,
聲盡呼弗歸。
迢迢日向暮,
未忍獨相離。
兒子良與庸,
皆自父母出。
良者母自挾,
庸者莫自失。
天下父母心,
由來不偏恤。
闕地非常謀,
知化乃繼述。

 

Kê dưỡng áp

Kê tử tạp áp tử,
Bão thành bất tương tự.
Kê mẫu nhật lâm trì,
Nhất bán nhập yên thuỷ.
Kê mẫu đắc lạp túc,
Thanh tận hô phất quy.
Điều điều nhật hướng mộ,
Vị nhẫn độc tương ly.
Nhi tử lương dữ dung,
Giai tự phụ mẫu xuất.
Lương giả mẫu tự hiệp,
Dung giả mạc tự thất.
Thiên hạ phụ mẫu tâm,
Do lai bất thiên tuất.
Khuyết địa phi thường mưu,
Tri hoá nãi kế thuật.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Trứng gà, vịt để lẫn
Ấp nở, con khác nhau
Gà mẹ ra bờ ao
Nửa đàn con xuống nước
Gà mẹ bới được thóc
Gọi mãi con không về
Trời sắp tối rồi kia
Mẹ rời con sao nỡ
Con khôn hay con dở
Đều bố mẹ sinh ra
Con khôn mẹ chăm lo
Con dại mẹ chẳng bỏ
Lòng mẹ cha, khắp cả
Con nào cũng xót thương
"Khoét đất", mẹo phi thường
Khuyên vua, đời vẫn nhớ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ấp chung trứng gà vịt
Nở con không giống nhau
Mẹ gà dẫn đến ao
Vịt con ùa xuống nước
Mẹ gà bới được thóc
Khản gọi con chẳng về
Bóng chiều buông mịt mịt
Thương con không nỡ đi
Con cái khôn hay vụng
Đều do cha mẹ sinh
Con khôn mẹ chăm chút
Con vụng mẹ chẳng ruồng
Trên đời bậc cha mẹ
Nào đâu con ghét thương
''Khoét đất'' xưa mưu lạ
Sữa lỗi đời noi gương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trứng gà vịt lộn nhau,
Nở con ra khác màu.
Vịt con ùa xuống nước,
Khi mẹ ra bờ ao.
Gà mẹ bới tìm thóc,
Kêu con không thấy đâu.
Ngày tàn sắp trời tối,
Mẹ chẳng rời con nào.
Con cái khôn hay kém,
Cùng cha mẹ bước ra.
Con khờ mẹ chẳng bỏ,
Mẹ vẫn lo con khôn.
Lòng mẹ cha trên thế,
Con đứa nào đều thương.
Mẹo xưa “khoét đất” đó,
Nhớ chuyện sửa đường đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời