Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:08

和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其十

昨向東籬養晚香,
花開花自愛文章。
天涯亦幸秋陽照,
曾展丹心捧赤光。

 

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 10

Tạc hướng đông ly dưỡng vãn hương,
Hoa khai hoa tự ái văn chương.
Thiên nhai diệc hạnh thu dương chiếu,
Tằng triển đăng tâm phủng xích quang.

 

Dịch nghĩa

Vừa qua nuôi hương muộn ở giậu đông,
Hoa nở, hoa tự ngầm yêu mình.
Chân trời cũng may được nắng thu chiếu,
Từng mở lòng son nâng ánh sáng hồng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Hương muộn vừa qua quyến giậu đông,
Nở hoa, hoa tự mến trong lòng.
Chân trời may được màu thu rọi,
Từng mở lòng son đón ánh hồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hương muộn từ lâu ướp giậu đông
Hoa tươi khoe sắc tự yêu mình
Góc trời may được màu thu chiếu
Mở tấm lòng son đón nắng trinh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời