Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:06

和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其八

一天霜露滿江城,
何處移來四五莖。
料想故園秋色好,
黄花香共桂香清。

 

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 08

Nhất thiên sương lộ mãn giang thành,
Hà xứ di lai tứ ngũ hành.
Liệu tưởng cố viên thu sắc hảo,
Hoàng hoa hương cộng quế hương thanh.

 

Dịch nghĩa

Một trời sương móc đầy thành bên sông,
Từ đâu dời tới bốn năm giẻ.
Tưởng tượng vườn cũ vẻ thu tươi đẹp,
Mùi hương cúc cùng hương quế thoang thoảng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Một trời sương móc ngợp giang thành,
Dời tới từ đâu mấy nhánh xanh.
Những tưởng vườn xưa thu sắc thắm,
Hoa vàng cùng quế ngát hương thanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một trời sương móc khắp thành sông
Từ chốn nào sang mấy nhánh bông
Tưởng tượng vườn xưa thu sắc đẹp
Mùi hoa cúc, quế ngát hương nồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời