Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:03

和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其六

秀貞植性稟天工,
分付西園鬥紫紅。
榆寒不令霜露重,
凌凌金氣鎮狂風。

 

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 06

Tú trinh thực tính bẩm thiên công,
Phân phó tây viên đấu tử hồng.
Du hàn bất lệnh sương lộ trọng,
Lăng lăng kim khí trấn cuồng phong.

 

Dịch nghĩa

Tính cây cứng đẹp là do thợ trời,
Giao cho vườn tây đua cùng hồng tía.
Cây du lạnh chẳng khiến sương móc lạnh,
Hơi thu lồng lộng át cả cuồng phong.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mỹ miều bẩm tính bởi thiên công,
Hẹn đến tây viên đấu tía hồng.
Du lạnh khiến đâu sương móc lạnh,
Hơi thu man mác át cuồng phong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cứng đẹp tính cây vốn thợ trời
Tía hồng đua sắc chốn vườn tây
Cây đu chẳng khiến làn sương lạnh
Lồng lộng hơi thu át gió may

Chưa có đánh giá nào
Trả lời