Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:02

和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其五

催鼓鼕鼕露未晞,
風前娜裊鬦芳菲。
清香只許蘭為友,
款款無情蛺蝶飛。

 

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 05

Thôi cổ đông đông lộ vị hi,
Phong tiền na niểu đấu phương phi.
Thanh hương chỉ hứa lan vi hữu,
Khoản khoản vô tình giáp điệp phi.

 

Dịch nghĩa

Trống giục thùng thùng, móc vẫn chưa khô,
Thướt tha trước gió, đua vẻ thơm tho.
Mùi hương thanh tao chỉ nhận lan là bạn,
Cái bướm vô tình cứ rập rờn bay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sương móc chưa khô, trống dập dồn,
Thướt tha trước gió, đoá nào hơn.
Hương thanh chỉ nhận lan là bạn,
Cái bướm tình chi lượn rập rờn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trống giục thùng thùng, móc chửa khô
Thướt tha trước gió vẻ thơm tho
Hương thanh chỉ có lan là bạn
Con bướm tình chi cứ lượn lờ

15.00
Trả lời