Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:00

和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其四

鬦艷紛紛百卉忙,
深園次第放寒芳。
化工點綴恩猶厚,
愈見秋高色愈黃。

 

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 04

Đấu diễm phân phân bách huỷ mang,
Thâm viên thứ đệ phóng hàn phương.
Hoá công điểm xuyết ân do hậu,
Dũ kiến thu cao sắc dũ hoàng.

 

Dịch nghĩa

Trăm hoa nhao nhao vội đua vẻ đẹp,
Vườn sâu lần lượt toả mùi thơm.
Hoá công điểm xuyết, ơn ấy còn dầy,
Càng thấy thu cao sắc hoa càng vàng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Rộn rã ngàn hoa đấu sắc hương,
Vườn sâu lần lượt toả mùi thơm.
Hoá công điểm xuyết ơn còn đậm,
Càng thấy thu cao, sắc thắm vàng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rạo rực trăm hoa tranh sắc hương
Mùi thơm lần lượt dậy trong vườn
Hoá công tô điểm, ơn dày đó
Thu muộn càng thêm đậm sắc vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời