25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/07/2014 18:08

和慎思日午復得和雨次韻

輕風調午氣,
細雨濕迴塘。
竹寫涓涓淨,
花舒冉冉香。
春應融萬品,
天正洩三陽。
伯子知佳興,
閒來且命觴。

 

Hoạ Thận Tư nhật ngọ phục đắc hoà vũ thứ vận

Khinh phong điều ngọ khí,
Tế vũ thấp hồi đường.
Trúc tả quyên quyên tịnh,
Hoa thư nhiễm nhiễm hương.
Xuân ưng dung vạn phẩm,
Thiên chính tiết tam dương.
Bá tử tri giai hứng,
Nhàn lai thả mệnh trường.


Thận Tư: xem chú thích bài Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Gió thoảng hơi xuân dịu
Bờ ao, mưa nhẹ giăng
Trúc thanh thanh toả nét
Hoa chầm chậm đơm hương
Xuân hợp tình muôn vật
Trời chính tiết tam dương
Bạn biết ta cao hứng
Nhàn nhã chén quỳnh nâng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió mát trưa dìu dịu
Bờ ao mưa lạnh vương
Thong dong trúc buông chữ
Ngập ngừng hoa đưa hương
Xuân hoà tô cảnh vật
Trời hửng dậy khí dương
Bác biết ta cao hứng
Thư nhàn rượu chuốc thường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời