Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/07/2014 18:03

和慎思元旦試筆次韻

壯歲爭花發,
朱顏挾酒紅。
不知春是懶,
把盞酹芳叢。

 

Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận

Tráng tuế tranh hoa phát,
Chu nhan hiệp tửu hồng.
Bất tri xuân thị lãn,
Bả trản lỗi phương tùng.

 

Dịch nghĩa

Tuổi trẻ đua nhau như hoa nở,
Người đẹp đưa rượu đến mặt ửng hồng.
Chẳng biết Xuân uể oải,
Cầm chén rót rượu uống lùm cây ngát thơm.


Thận Tư: xem chú thích bài Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tuổi xanh đua nở như hoa
Mặt nàng đem rượu cho ta ửng hồng
Chẳng hay xuân nhác, ngại ngùng
Chén nâng, rượu rót mời lùm cây thơm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi trẻ đua tranh hoa nở
Mặt son mang đến rượu hồng
Đâu biết lòng xuân chểnh mảng
Nghiêng bình rót rượu cành thơm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi xanh đua nở như hoa,
Mặt son hiệp với màu pha rượu hồng
Nào hay chểnh mảng xuân lòng
Nghiêng bình rót rượu mời vồng cây thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời