Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2014 08:48

和叔明留別允齋之作兼次其韻

一樽濁酒寒燈夜,
數著殘棋細雨天。
客裡風光行暮矣,
坐中賓主故依然。
前途歷歷俱閒夢,
浮世悠悠幾少年。
湖海舊遊多孟浪,
香江新句賴君傳。

 

Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận

Nhất tôn trọc tửu hàn đăng dạ,
Sổ trước tàn kỳ tế vũ thiên.
Khách lý phong quang hành mộ hĩ,
Toạ trung tân chủ cố y nhiên.
Tiền đồ lịch lịch câu nhàn mộng,
Phù thế du du kỷ thiếu niên.
Hồ hải cựu du đa mạnh lãng,
Hương giang tân cú lại quân truyền.


Thúc Minh chưa rõ là ai. Doãn Trai là hiệu của Nguyễn Văn Hiển (1827-1865), người xã Mỹ Chính, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đỗ cử nhân năm Triệu Trị thứ 6, hoàng giáp năm thứ 7 (1847), từng giữ các chức Hàn lâm viện biên tu, Hàn lâm viện thị giảng, Án sát tỉnh Quảng Ngãi, Tuyên phủ sứ Phú Yên.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Một chung rượu nhạt, ngọn đèn lay
Mấy nước cờ tàn mưa bụi bay
Đất khách cảnh chiều đi đã muộn
Bạn quen tình chủ, ở càng hay
Tiền đồ hiển hiện, đều hư ảo
Cuộc thế phù du, mặc trẻ trai
Ngày cũ lênh đênh nhiều vụng dại
Hương giang khúc mới chuyển nhờ ai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cờ tàn mấy nước mưa phơ phất
Rượu đục một ly lạnh bóng đèn
Xứ lạ núi sông chiều lãng đãng
Bàn cao chủ khách dáng điềm nhiên
Đường trần đằng đẳng bao hư mộng
Cuộc thế mơ màng gởi thiếu niên
Một thuở giang hồ chơi phóng túng
Sông Hương thơ mới cậy ông truyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một chung rượu đục, ngọn đèn đêm,
Mấy nước cờ tàn mưa rớt êm.
Đất khách cảnh chiều đi đã muộn,
Ngồi cùng chủ khách, dáng điềm nhiên.
Đường trần hiển hiện, đều hư ảo,
Cuộc thế phù du, mặc thiếu niên.
Ngày cũ sông hồ nhiều phóng đãng,
Hương giang khúc mới cậy anh truyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời