橫山關

地表立孱顏,
連峰到海間。
百年看故壘,
千里入重關。
宿鳥初投樹,
歸雲半擁山。
遲遲蘇季子,
裘敝未知還。

 

Hoành Sơn quan

Địa biểu lập sàn nhan,
Liêu phong đáo hải gian.
Bách niên khan cổ luỹ,
Thiên lý nhập trùng quan.
Túc điểu sơ đầu thụ,
Quy vân bán ủng san.
Trì trì Tô quý tử,
Cửu tệ vị tri hoàn.


Ải Hoành Sơn là ải trên núi Hoành Sơn, tục gọi là Đèo Ngang.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Non cao nêu đất nước,
Liền một dẫy ra khơi.
Thành cũ trăm năm vững,
Ải xa nghìn dặm dài.
Chim về rừng lác đác,
Mây bám núi chơi vơi.
Chàng Tô nấn ná mãi,
Tấm áo rách tơi rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Non cao chót vót trời
Một dãy liền ra khơi
Thành cũ trăm năm vững
Ải xa nghìn dặm dài
Chim về rừng lác đác
Mây ôm núi chơi vơi
Chàng Tô lần lữa mãi
Chưa về, áo rách tơi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi cao thế đất uy nghiêm
Trùng trùng điệp điệp nối liền biển khơi
Thành xưa trăm tuổi dựng xây
Đường xa ngàn dặm đi vào ải quan
Chim chiều tìm tổ về rừng
Mây bay nửa cánh ôm vòng sườn non
Chàng Tô còn mãi bôn chôn
Áo cừu đã rách về không hẹn ngày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non cao chất ngất trời,
Một dãy biển liền khơi.
Ải trọng dài nghìn dặm.
Thành Hời bền với đời,
Đậu cành chim lác đác,
Ôm núi mây chơi vơi.
Trì hoãn Tô Tần mãi,
Chưa về áo tả tơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời