Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/12/2010 03:42

曉隴灌夫

霧裏雙槔晉手搴,
腹枵唇顫短簑紃。
百噚破草長堤陌,
五尺新秧上畔田。

 

Hiểu lũng quán phu

Vụ lý song cao tấn thủ khiên,
Phúc hiêu, thần chiến, đoản xoa xuyên.
Bách tầm phá thảo trường đê mạch,
Ngũ xích tân ương thượng bạn điền.

 

Dịch nghĩa

Trong sương mù tay lôi chiếc gầu đôi thoăn thoắt,
Bụng đói, môi run, khoác chiếc áo tơi ngắn.
Cạnh đê dài, hàng trăm tầm cỏ vừa phá hoang,
Mảnh ruộng bờ trên có năm thước mạ vừa gieo.


Bài này trong chùm 12 bài thơ Thôn cư thập nhị vịnh.

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn Học, TP Hồ Chí Minh, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sương nặng gầu đôi mới kéo lên,
Môi run, bụng lép, chiếc tơi quèn.
Ven đê cỏ vỡ ngoài trăm đám,
Dăm thước vừa gieo mạ ruộng trên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sương đậm, gầu đôi tay kéo đều,
Môi run tơi ngắn bụng đói meo.
Ven đê phát cỏ hằng trăm đám,
Năm thước ruộng cao mạ mới gieo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong sương thoăn thoắt kéo gàu đôi
Bụng đói môi run khoát áo tơi
Đám cỏ ven đê vừa dọn sạch
Bờ trên năm thước mạ gieo rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong sương đều nhịp kéo gầu đôi,
Bụng đói môi run rách áo tơi.
Phát cỏ ven đê ngoài vạn đám,
Ruộng trên dăm thước mạ gieo rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gầu dây, sương lạnh, tay lôi,
Môi run, bụng đói mảnh tơi khoác ngoài.
Đất vỡ cỏ, lối đê dài,
Mạ non mới quải ước vài ba vuông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời