曉別復和方亭次韻

且唱黃雞催曉歌,
請君剪取清茶酌。
最光初靄春冥冥,
餘醒漸解客欲作。
陶社風流各自豪,
須引金杯傾錦橐。
長庚去後誰復淪?
黑夜沈沈寒索索。
獨得尋君入醉鄉,
吟梅詩興滿東閣。
春來花樹太自驕,
清月亭亭照籬落。
詩景詩情正未闌,
骨老氣清神黯漠。
祇恐高吟浩莫收,
風起倒吹花力薄。
且待重來興又生,
與君賞盡園中樂。

 

Hiểu biệt phục hoạ Phương Đình thứ vận

Thả xướng hoàng kê thôi hiểu ca,
Thỉnh quân tiễn thủ thanh trà chước.
Tối quang sơ ái xuân minh minh,
Dư tỉnh tiệm giải khách dục tác.
Đào xã phong lưu các tự hào,
Tu dẫn kim bôi khuynh cẩm thác.
Trường Canh khứ hậu thuỳ phục luân?
Hắc dạ trầm trầm hàn tác tác.
Độc đắc tầm quân nhập tuý hương,
Ngâm mai thi hứng mãn đông các.
Xuân lai hoa thụ thái tự kiêu,
Thanh nguyệt đình đình chiếu ly lạc.
Thi cảnh thi tình chính vị lan,
Cốt lão khí thanh thần ảm mạc.
Chỉ khủng cao ngâm hạo mạc thu,
Phong khởi đảo xuy hoa lực bạc.
Thả đãi trùng lai hứng hựu sinh,
Dữ quân thưởng tận viên trung lạc.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Gà vàng còn hát khúc bình minh
Mời bác ấm trà ngon đã rót
Mặc ánh sáng xuân còn mờ mờ
Cơn say đêm trước hãy còn sót
Ta tự hào dân xứ cụ Đào
Túi gấm dốc bừa chén vàng rót
Vắng bác Trường Canh ai nối chân?
Đêm dài thăm thẳm trời rét ngọt
Tìm ông chỉ cách vào làng say
Thơ ngợi ca mai ngập đông các
Hoa lá ngày xuân ngạo nghễ sao
Giậu vắng ngập tràn ánh trăng bạc
Cảnh thơ tình thơ chửa phôi pha
Khí cốt vẫn vững, tinh thần khác
Chỉ sợ ngâm tràn hứng khó tìm
Gió mạnh xoay chiều, hoa tan tác
Hãy chờ thi hứng kịp trùng phùng
Vườn cũ cùng ông ta hoan lạc

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gà vàng cất giọng giục ngày lên
Mời anh uống cạn bình rượu ngon
Ánh xuân cũng mới lờ mờ sáng
Ta vừa tỉnh táo khách chưa chán
Hội Đào tự nhận bậc tột vời
Chén vàng túi gấm dốc thơ chơi
Trường Canh đi rồi ai thay nữa
Đêm đêm trầm trầm rét như cứa
Tìm ông phải đến chốn làng say
Gác đông cao hứng ngâm thơ mai
Xuân đến lá hoa bừng sắc đậm
Trăng sáng lồng soi hàng giậu thắm
Tình thơ cảnh thơ hứng thêm nồng
Thần sâu, cốt vững, khí thơ trong
Cao ngâm kìm hứng e không dễ
Gió mạnh hoa rơi bay lả tả
Hẹn đến lần sau hứng lại lên
Trọn thú cùng anh cảnh ruộng vườn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gà vàng cất giọng giục bình minh,
Mời rượu ngon anh uống cạn bình.
Vừa ló tờ mờ xuân ánh sáng,
Khách say ta mới vừa bừng tỉnh.
Hội Đào dân xứ mình ta nhận,
Túi gấm chén vàng cứ dốc bừa.
Lý Bạch đi rồi ai giống nữa,
Đêm dài thăm thẳm rét như cứa.
Cách tìm ông phải đến làng say,
Cao hứng gác đông ca ngợi mai.
Xuân đến lá hoa bừng khí sắc,
Trăng lồng giậu thắm sáng dâng tràn.
Tình thơ cảnh thơ thêm nồng hứng,
Cốt vững khí thơ thần mãn sung.
Không dễ kìm thi hứng vịnh tràn.
Hoa rơi gió mạnh bay tan tác,
Lần sau hẹn đến hứng thi lên,
Cùng ông hoan lạc cảnh vườn trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời