Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/11/2011 22:58

有所思

小小人家子,
雙雙步語遲。
忘情能有幾,
吾亦憶吾兒。
戀母啼饑處,
牽翁學拜時。
門闌今半寂,
於爾係相思。

 

Hữu sở tư

Tiểu tiểu nhân gia tử,
Song song bộ ngữ trì.
Vong tình năng hữu kỷ!
Ngô diệc ức ngô nhi.
Luyến mẫu đề cơ xứ,
Khiên ông học bái thì.
Môn lan kim bán tịch,
Ư nhĩ hệ tương ti.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đôi trẻ nhà ai đó?
Thỏ thẻ bước khoan thai.
Quên tình nào mấy kẻ?
Ta nhớ con ta hoài!
Khi quấy mẹ, kêu đói,
Lúc học ông, vái người.
Trước nhà nay nửa vắng,
Tưởng nhớ vì con ai!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Con ai hai đứa bé
Vừa đi vừa thỏ thẻ
Có ai quên được tình
Ta cũng nhớ con mình
Khi bám mẹ kêu đói
Khi níu ông học chào
Trước nhà nay vắng vẻ
Thấy trẻ nhớ thương sao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đôi trẻ này con ai?
Nhỏ nhẹ bước khoan thai.
Quên tình sao mấy kẻ?
Ta nhớ con ta mãi
Bám theo mẹ, khóc đói,
Đi với ông, chào người.
Trước sân nhà nay vắng,
Thấy trẻ nhớ con ta!

15.00
Trả lời