25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2014 16:48

紅毛火船歌

高煙串青空,
瀉作百尺堆。
夭嬌垂天龍,
罡風吹不開。
柁師驚起水手立,
四邊笑語紛喧豗。
我亦攬衣向東望,
道是洋番火船遷迤來。
危檣屹立五兩靜,
修筒中峙噴作煙崔嵬。
下有雙輪輾轉踏急浪,
輪翻浪破殷其生怒雷。
有時橫行倒走疾奔馬,
無帆無櫓無人推。
龍牙赤坎百里外,
彈指掃卻驚瀾迴。
叻子洲頭黑雲合,
白石灘前暮潮急。
喚兒擁鼻談笑來,
雪褲峨巾遶檣立。
君不見:
尾閭之水匯沃燋,
劫火直上青雲霄。
開針東去慎自戒,
不比西溟朝暮潮。

 

Hồng Mao hoả thuyền ca

Cao yên quán thanh không,
Tả tác bách xích đôi.
Yêu kiều thuỳ thiên long,
Cương phong xuy bất khai.
Đà sư kinh khởi thuỷ thủ lập,
Tứ biên tiếu ngữ phân huyên hôi.
Ngã diệc lãm y hướng đông vọng,
Đạo thị dương phiên hoả thuyền thiên dĩ lai.
Nguy tường ngật lập ngũ lạng tĩnh,
Tu đồng trung trì, phún tác yên thôi ngôi.
Hạ hữu song luân triển chuyển đạp cấp lãng,
Luân phiên lãng phá, ân kỳ sinh nộ lôi.
Hữu thì hoành hành đảo tẩu tật bôn mã,
Vô phàm, vô lỗ, vô nhân thôi.
Long Nha, Xích Khảm bách lý ngoại,
Đàn chỉ tảo khước kinh lan hồi.
Lặc Tử châu đầu hắc vân hợp,
Bạch Thạch than tiền mộ triều cấp.
Hoán nhi ủng tỵ đàm tiếu lai,
Tuyết khố nga cân nhiễu tường lập.
Quân bất kiến:
Vĩ lư chi thuỷ hối Ốc tiêu,
Kiếp hoả trực thướng thanh vân tiêu.
Khai châm đông khứ thận tự giới,
Bất tỷ Tây minh triêu mộ triều.


Hồng Mao là tên gọi thời đó của nước Anh Cát Lợi, vì râu tóc của họ thường hung đỏ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Luồng khói bốc lên không
Cao trăm thước sừng sững
Ngoằn ngoèo như rồng sa
Gió thổi mạnh vẫn đứng
Chủ thuyền nhổm dậy, thuỷ thủ theo
Tứ phía ồn ào cười nói, reo
Ta cũng xốc áo hướng đông ngắm:
"Đây là chiếc tàu Tây đang tiến lại veo veo"
Cột tàu chót vót, quay gió lặng
Ống khói đứng giữa nhả mây lưng trời cao
Dưới có hai guồng xoay chuyển đập ngọn sóng
Guồng quay, sóng vỗ ầm ầm như sấm gào
Có lúc chạy ngang, giật lùi, nhanh hơn ngựa
Không buồm, không lái, không người chèo
Long Nha, Xích Khảm ngoài trăm dặm
Phút chốc đè sóng, đến nhẹ vèo
Đầu bãi Lặc Tử mây đen kịt
Trước bến Bạch Thạch trào lui kíp
Mũ cao quần trắng đứng bên boong
Nghểnh mũi gọi trẻ nói tíu tít
Bay chẳng biết:
Nước Vỹ Lư rót về núi Ốc
Ngọn lửa bừng bừng vượt thẳng mây
Xoay hướng sang đây hãy cẩn thận
Khác hẳn trào dâng bên bể Tây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói tuôn ùn trời biếc
Thuyền to trăm thước cao
Ngoằn ngoèo như rồng lượn
Sừng sững mặc gió gào
Lái thuyền thuỷ thủ chia nhau đứng
Bốn phía nói cười vang lao xao
Xốc áo ta nhìn về phía đông
Hoả thuyền Tây Dương đang đến gần
Cột buồm cao chất ngất
Con quay gió chẳng vần
Ống khói dài phun hơi ngùn ngụt
Guồng quay đập sóng tựa sấm vang
Chạy ngược chạy ngang tựa ngựa phi
Không chèo không buồm không người đẩy
Nanh Rồng, Đá Đỏ trăm dặm xa
Chỉ búng ngón tay liền tới đấy
Đầu bãi Lặc Tử mây phủ đen
Trước đèn Bạch Thạch triều tối lên
Gọi trẻ đến xem cười nghếch mũi
Quần trắng mũ cao quanh cột buồm
Há chẳng thấy
Vũng Lư đổ nước vào ghềnh Ốc
Lửa dữ bốc cao lên mây xanh
Xoay hướng về đông nên cẩn trọng
Nước triều khác hẳn nước Tây Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói bốc ùn trời xanh
Thuyền to trăm thước cao
Như rồng lượn yểu điệu
Sừng sững gió kêu gào
Thuỷ thủ trưởng thuyền vào vị trí
Nói cười tứ phía trông lao xao
Xốc áo ta ngóng về phía đông
Thuyền hoả Tây Dương đang tiến gần
Con quay, cao ngất buồm chưa vần
Ống dài phun khói cao ngùn ngụt
Đập sóng guồng quay tựa sấm rân
Buồm, chèo không có không người đẩy
Tới lui ngang dọc ngựa phi thân
Xích Khảm Long Nha trăm dặm ngoài
Chỉ búng ngón tay tới đấy ngay
Đầu thuyền Lặc Tử đen mây phủ
Triều dâng Bạch Thạch bến chiều này
Gọi trẻ đến xem cười nghếch mũi
Quần trắng mũ cao quanh cả tàu.
Ngươi chẳng thấy:
Nước Vỹ Lư rót vào núi Ốc
Bừng bừng ngọn lửa tận tầng mây
Về đông cẩn thận khi xoay hướng
Khác hẳn nước triều bên xứ Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời