香江雜詠

一帶沿江甲第雄
五軍開府照西東
榮枯四十餘年事
只有荷花似舊紅

 

Hương giang tạp vịnh

Nhất đới duyên giang giáp đệ hùng,
Ngũ quân khai phủ chiếu tây đông.
Vinh khô tứ thập dư niên sự,
Chỉ hữu hà hoa tự cựu hồng.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Ven sông lầu gác trập trùng,
Đồn quân, dinh tướng tây đông mấy tòa,
Thịnh suy bốn chục năm qua,
Riêng sen vẫn giữ màu hoa đỏ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hùng tráng lâu đài một dãi sông
Trại quân dinh phủ đối tây đông
Bốn mươi năm lẻ đời suy thịnh
Sen thắm màu xưa vẫn đỏ hồng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu đài hùng tráng dãi ven sông,
Đồn quân dinh phủ hướng tây đông.
Thịnh suy đời, bốn mươi năm lẻ,
Màu xưa sen thắm vẫn đỏ hồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời