Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2014 10:35

戲贈潘生

平生為口浪成真,
笑與坡翁話後身。
子苟無牙誰速我?
予惟有舌豈推人。
芝蘭日憶同心侶,
風雨天教一處親。
羈絆此身俱係物,
少年端的略知津。

 

Hí tặng Phan sinh

Bình sinh vị khẩu lãng thành chân,
Tiếu dữ Pha ông thoại hậu thân.
Tử cẩu vô nha thuỳ tốc ngã?
Dư duy hữu thiệt khởi thôi nhân.
Chi lan nhật ức đồng tâm lữ,
Phong vũ thiên giao nhất xứ thân.
Ky bạn thử thân câu hệ vật,
Thiếu niên đoan đích lược tri tân.


Phan sinh: xem chú thích bài "Dạ thoại thị Phan Hành Phủ".

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Miệng đùa ra thật tưởng cười chơi
Mình hoá ông Tô kiếp trước rồi
Bạn chẳng có nanh, đâu kiện tớ
Tớ tuy còn lưỡi, há vu người
Chi lan nghĩa kết thành đôi bạn
Mưa gió trời xui ở một nơi
Cũng bởi có thân nên có luỵ
Tuổi xanh, bờ bến biết đường đời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đời vì cái miệng đùa ra thật
Chừng chính ông Tô đổi kiếp rồi
Ai ví không nanh đâu kiện tới?
Tớ dù có lưỡi há vu ai
Chi lan nghĩa hợp thành đôi bạn
Mưa gió trời xui ở một nơi
Cũng bởi có thân nên có luỵ
Càng cho tuổi trẻ biết thêm đời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoạ từ cái miệng chuyện đùa sao
Kiếp trước ông Tô mỗ kiếp sau
Bác chẳng có nanh sao kiện tớ
Mình tuy còn lưỡi há vu ai
Chi lan ngày trước chung hình bóng
Mưa gió trời xuôi một trại lao
Ràng buộc tấm thân vương víu nợ
Thiếu niên sớm trãi cảnh ba đào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Miệng đùa ra thật tưởng cười sao,
Kiếp trước ông Tô mình kiếp này.
Bác chẳng có nanh, đâu kiện tớ,
Mình tuy còn lưỡi, há vu ai.
Chi lan nghĩa kết đôi bằng hữu,
Mưa gió trời xui cùng chốn đây.
Hể đã có thân là có luỵ,
Thiếu niên sớm trãi biết đường ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời