Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2014 17:43

下寮城外即事

馬鞍峰下見林巒,
指顧寮城瞬息間。
風力一帆三日夜,
萬重波浪萬重山。

 

Há Liêu Thành ngoại tức sự

Mã Yên phong hạ kiến lâm loan,
Chỉ cố Liêu Thành thuấn tức gian.
Phong lực nhất phàm tam nhật dạ,
Vạn trùng ba lãng vạn trùng san.

 

Dịch nghĩa

Dưới đỉnh núi Mã Yên nhìn thấy núi rừng quanh co liền dải,
Chỉ tay ngắm nhìn Liêu Thành trong khoảng chớp mắt.
Một cánh buồm chạy nhờ sức gió suốt ba ngày đêm,
Muôn trùng sóng nước, muôn trùng núi non.


Liêu Thành: địa danh ở Singapore ngày nay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Dưới ngọn Mã Yên rừng quấn quít
Liêu Thành một loáng ngoái vời trông
Ba ngày đêm trọn, buồm no gió
Sóng nước muôn trùng, núi vạn trùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rừng núi liền quanh dưới Mã Yên
Thoáng xa ngoảnh lại chốn Liêu Thành
Ba ngày vùn vụt buồn căng gió
Vạn lớp ba đào vạn núi non

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới ngọn Mã Yên rừng quấn quanh,
Ngoài xa ngoảnh lại chốn Liêu Thành .
Ba ngày đêm trọn, buồm căng gió,
Sóng nước muôn trùng núi vạn trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời