Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 23:58

下賀洲雜記其九

禿髮班巾三五兒,
聚頭讚講曼聲遲。
日斜自向西天拜,
直到烏輪影盡時。

 

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 09

Thốc phát ban cân tam ngũ nhi,
Tụ đầu tán giảng mạn thanh trì.
Nhật tà tự hướng Tây thiên bái,
Trực đáo ô luân ảnh tận thì.

 

Dịch nghĩa

Năm ba gã trai trẻ tóc ngắn đội khăn rằn,
Chụm đầu rầm rì đọc những lời rao giảng.
Lúc mặt trời xế, quay lại phía trời Tây,
Mãi đến khi hết bóng bánh xe qua.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Dăm anh trai tóc đội khăn rằn,
Chụm lại lầm rầm giọng muốn lên.
Trời xế, hướng phương Tây bái lậy,
Mãi khi vầng nhật gặp đêm đen.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm ba trai trẻ đội khăn rằn,
Lời giảng chụm đầu những đọc thầm.
Trời xế phía Tây quay trở lại,
Mãi khi hết bóng bánh xe lăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời