Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 23:58

下賀洲雜記其八

火華謾說是神僊,
肯向牟尼講業緣。
梵劫欲灰君着取,
修羅新據一乘禪。

 

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 08

Hoả hoa mạn tuyết thị thần tiên,
Khẳng hướng Mâu Ni giảng nghiệp duyên.
Phạm kiếp dục hồi quân khán thủ,
Tu La thân cứ nhất thừa thiền.

 

Dịch nghĩa

Tia lửa điện đồn đại chuyện thật thần tiên,
Xin nói về nghiệp duyên với đức Mâu Ni.
Kiếp Phật muốn tàn rồi, ngài cứ xem lấy thì rõ,
Thêm một dòng tu thiền mới để theo là A Tu La.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tiếng đồn tựa điện thật thần tiên,
Nghe đức Mâu Ni giảng nghiệp duyên.
Kiếp Phật sắp tàn ngài thấy đấy,
Tu La thêm mới một dòng thiền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồn rằng lửa điện thật thần tiên,
Xin đức Mâu Ni nói nghiệp duyên.
Kiếp Phật muốn tàn, ngài thấy rõ,
Tu La thêm mới theo dòng thiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời