Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 23:53

下賀洲雜記其七

虎門新戰事如何,
列陣洋船出没多。
見說烏兵日操練,
時時東鶩向明歌。

 

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 07

Hổ Môn tân chiến sự như hà,
Liệt trận Dương thuyền xuất một đa.
Kiến thiết ô binh nhật thao luyện,
Thì thì đông vụ hướng minh ca.

 

Dịch nghĩa

Tin chiến sự mới ở Hổ Môn ra sao,
Tàu Tây Dương dàn trận nhiều, thoắt ẩn thoắt hiện.
Thấy nói lính da đen hàng ngày tập luyện,
Kẻ phi nghĩa chi tiền luôn luôn ca hát đến sáng.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Chiến sự Hổ Môn tiếng vọng xa,
Tàu Tây dàn trận thoắt vào ra.
Quân đen diễn tập ngày không nghỉ,
Chủ trắng thâu đêm rộn hát ca.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tin chiến Hổ Môn nổi tiếng xa,
Tàu Tây ẩn hiện thoắt vào ra.
Lính da đen mỗi ngày thao dượt,
Phi nghĩa thâu đêm rộn hát ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời