Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 23:50

下賀洲雜記其六

北顧煙雲眼倦看,
中原已变舊衣冠。
旄頭一氣無人識,
洋貨猶通伯里丹。

 

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 06

Bắc cố yên vân nhãn nguyệt khan,
Trung Nguyên dĩ biến cựu y quan.
Mao đầu nhất khí vô nhân thức,
Dương hoá do thông Bá-lý-đan.

 

Dịch nghĩa

Quay nhìn phương bắc, khói mây trông mỏi mắt,
Trung Nguyên đã thay đổi áo mão cũ.
Một hơi gió thổi đầu cờ mao không ai biết,
Hàng hoá người phương Tây còn lưu thông tới Bá-lý-đan.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ngoái nhìn phương bắc khói mây loang,
Mũ áo Trung Nguyên khác bội phần.
Gió thoảng cờ mao ai biết nhỉ,
Hàng Tây về tận Bá-lý-đan.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quay nhìn phương bắc mắt mòn trông,
Thay đổi Trung Nguyên áo mới xong.
Gió thổi cờ mao ai biết đến,
Hàng Tây Bá-lý-đan lưu thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời