Ngoái nhìn phương bắc khói mây loang,
Mũ áo Trung Nguyên khác bội phần.
Gió thoảng cờ mao ai biết nhỉ,
Hàng Tây về tận Bá-lý-đan.

tửu tận tình do tại