下賀洲雜記其一

江海推移勢莫回,
伊川野祭使人哀。
自從漢馬通西氣,
誰障狂波萬里來。

 

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 01

Giang hải thôi di thế mạc hồi,
Y Xuyên dã tế sử nhân ai.
Tự tòng Hán mã thông Tây khí,
Thuỳ chướng cuồng ba vạn lý lai.

 

Dịch nghĩa

Sông biển xô đẩy, thế không quay về được,
Buổi tế Y Xuyên ở ngoài trời khiến người ta buồn;
Từ khi ngựa Hán thua tàu của người Tây,
Ai ngăn sóng dữ muôn dặm dồn lại.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh Sính

Chuyển di sông biển thế ngày nay,
Đền miếu Y Xuyên ngẫm tủi thay!
Từ độ tàu Tây hơn ngựa Hán,
Sóng cuồng muôn dặm tính sao đây?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông dời biển đổi khó xoay rồi
Đền miếu Y Xuyên dạ ngậm ngùi
Sóng dữ muôn trùng ai chận được
Từ khi ngựa Hán kém tàu Tây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời