Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/07/2014 16:42

寒夜即事

迴風吹倦枕,
朔氣倍凄然。
掇席教奴覆,
分衾借客眠。
鄉愁惟犯夜,
身事欲過年。
莫作悠悠想,
書空笑未便。

 

Hàn dạ tức sự

Hồi phong xuy quyện chẩm,
Sóc khí bội thê nhiên.
Xuyết tịch giao nô phú.
Phân khâm tá khách miên.
Hương sầu duy phạm dạ,
Thân sự dục qua niên.
Mạc tác du du tưởng,
Thư không tiếu vị biền.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Trang

Gió lồng thổi quanh gối,
Hơi bấc rét căm căm.
Tìm chiếu cho nhỏ đắp,
Chia chăn để khách nằm.
Nhớ nhà thức suốt sáng,
Tính việc dễ sang năm.
Đừng nghĩ miên man nữa,
Viết bóng chẳng quen làm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Gió quẩn thổi vào gối
Người mỏi, rét căm căm
Lấy chiếu sai nhỏ đắp
Chia chăn để khách nằm
Buồn nhớ quê tới sáng
Tính việc chừng sang năm
Nghĩ viễn vông chi nữa?
Viết "bóng" chẳng quen làm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió quẩn, quần gối mệt
Hơi sương lạnh lẽo ghê
Lấy chiếu cho tớ đắp
Chia chăn để khách nhờ
Sầu quê đêm chửa vãn
Việc mình năm khác chờ
Lan man thôi nghĩ ngợi
Viết bóng cũng đành lơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió bay quanh chỗ nằm,
Hơi bấc rét căm căm.
Tìm chiếu cho ta đắp,
Chia chăn cho khách nằm.
Nhớ nhà đêm thức trắng,
Tính việc dời sang năm.
Đừng nghĩ vẩn vơ nữa,
Viết “hư” chưa tiện làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời