江上望衛靈山

江邊遙見衛靈山,
魂隔煙山不易攀。
岫嶂碧逾新雨洗,
雲衣時染夕陽殷。
當年劍馬知何往,
是處溪峰好自閒。
日暮徘徊更增感,
立齋一賦在人間。

 

Giang thượng vọng Vệ Linh sơn

Giang biên dao kiến Vệ Linh sơn,
Hồn cách Yên sơn bất dị phan.
Tụ chướng bích du tân vũ tẩy,
Vân y thì nhiễm tịch dương an.
Đương niên kiếm mã tri hà vãng,
Thị xứ khê phong hảo tự nhàn.
Nhật mộ bồi hồi cánh tăng cảm,
Lập Trai nhất phú tại nhân gian.


Núi Vệ Linh tức núi Sóc ở làng Phù Đổng, tương truyền là nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời sau khi dẹp giặc Ân.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Bên sông xa thấy Vệ Linh san
Khó thể trèo thăm, cách núi Yên
Vách đá rờn xanh, mưa mới giội
Áo mây đỏ tía, ráng chiều in
Ngựa, gươm thuở ấy khôn tìm dấu
Đèo, suối nơi kia dễ ẩn hiền
Chiều xế, dùng dằng, thêm cảm khái
Lập Trai, bài phú thế gian truyền

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vệ Linh xa thấy núi bên sông,
Hồn cách non Yên khó đến trông.
Vách đá rêu xanh mưa mới tẩy,
Áo mây ráng dọi thắm thêm hồng.
Ngựa gươm thuở ấy khôn còn dấu,
Đèo suối thong dong chẳng bận lòng.
Chiều tối bồi hồi niềm xúc cảm,
Lập Trai bài phú thế gian mong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời