簡阮方亭其二

得喪關頭趁打開,
此生結習未須裁。
手中已捉維摩詰,
莫問吾心有往來。

 

Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2

Đắc táng quan đầu sấn đả khai,
Thử sinh kết tập vị tu tài.
Thủ trung dĩ tróc Duy Ma Cật,
Mạc vấn ngô tâm hữu vãng lai.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cửa quan được, mất mở coi
Đời này thói cũ chưa đòi giảm đi
Duy Ma Cật, tóm rồi kia
Hỏi gì lòng tớ có khi đổi dời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Được, mất đóng xong liền lại mở
Đời nay thói tục khéo rườm rà
Duy Ma phép sẵn trong tay tớ
Đừng hỏi lòng sao cứ lại qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Được, mất đóng xong lại mở ra,
Đời nay thói cũ còn rườm rà.
Trong tay ta sẵn Duy Ma Cật,
Ta hỏi lòng sao cứ lại qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời