Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:01, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/11/2011 06:00

遊某故宅夜聽彈箏

素手調箏劇概糠,
入腔到底小秦王。
八年話別徘徊久,
一夜傷春掩抑長。
蓮子有心知獨苦,
楊花無力為誰忙。
試招百斛蘇江水,
遍與人間洗俗腸。

 

Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh

Tố thủ điều tranh kịch khái khang,
Nhập xoang đáo để Tiểu Tần vương.
Bát niên thoại biệt bồi hồi cửu,
Nhất dạ thương xuân yểm ức trường.
Liên tử hữu tâm tri độc khổ,
Dương hoa vô lực vị thuỳ mang ?
Thí chiêu bách hộc Tô giang thuỷ,
Biến dữ nhân gian tẩy tục trường.

 

Dịch nghĩa

Tay ngọc dạo nắn cây đàn tranh, nghe rất sảng khoái
Phả vào xoang điệu, rõ ràng như khúc Tiểu Tần vương
Xa nhau trong tám năm trường, còn bâng khuâng mãi
Một tối thương xuân càng ấm ức hoài
Hạt sen ôm tấm lòng đắng ngắt, chỉ một mình mình biết
Hoa dương liễu yếu ớt, vì ai mà cứ tất tả bay
Muốn thử khơi cả trăm hộc nước dòng sông Tô lại
Để rửa cho người đời sạch hết bụng dạ dơ dáyNguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tay ngọc đàn tranh mới dạo qua,
Khúc đâu khảng khái Tiểu Tần xưa!
Tám năm cách mặt bao thương nhớ,
Một tối thương xuân mấy thẩn thờ!
Ngậm đắng âm thầm sen có ruột,
Vì ai tất tả liễu bay tơ?
Muốn khơi cạn nước dòng Tô thủy,
Rửa sạch cho đời dạ nhớp nhơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

遊某故宅夜聴彈筝

素手調筝劇概糠
入腔到底小秦王
八年話別徘徊久
一夜傷春掩抑長
蓮子有心知獨苦
楊花無力爲誰忙
試招百斛蘇江水
遍與人間洗俗腸


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tay lướt đàn tranh nhịp rộn ràng
Càng nghe càng rõ "Tiểu Tần vương"
Tám năm xa cách bao ngơ ngẩn
Mối tối buồn xuân mãi ngổn ngang
Sen hạt có tâm rành tự đắng
Hoa dương mềm yếu vị ai thương
Thử đem sóng nước dòng Tô Lịch
Niềm tục trần gian rửa sạch trơn


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển (dịch), Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sảng khoái nghe tay ngọc dạo đàn,
Tiểu Tần vương khúc điệu rõ ràng.
Tám năm ly biệt, bâng khuâng mãi,
Một tối thương xuân dạ ngổn ngang.
Lòng đắng hạt sen, một mình biết,
Vì ai tất tả liễu bay màng.
Thử khơi hộc nước dòng Tô lại,
Rửa sạch cho đời bụng bẩn tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tay ngọc đàn tranh ngất khí hùng
Điêu xoang phổ khúc Tiểu Tần vương
Tám năm xa biệt bâng khuâng đợi
Một tối thương xuân thấp thỏm mong
Riêng biết hạt sen thầm đắng ruột
Ai hay tơ liễu phất phơ lòng
Muốn khơi trăm hộc dòng Tô Lịch
Dơ dáy bụng người rửa sạch bong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời