遊西湖八絕其八

嵩洛風流往事餘,
孤蓬煙水吏情疏。
他年一笠尋僧去,
誰識香山老尚書?

 

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8

Tung Lạc phong lưu vãng sự dư,
Cô bồng yên thuỷ lại tình sơ.
Tha niên nhất lạp tầm tăng khứ,
Thuỳ thức Hương Sơn lão thượng thư?

 

Dịch nghĩa

Từng là khách phong lưu du ngoạn ở Tung Sơn, Lạc Thuỷ,
Ở túp nhà vắng vui cùng mây nước, lạt việc làm quan.
Năm nào đó, đội chiếc nón đi tìm sư,
Ai biết là vị thượng thư già ở Hương Sơn.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Phong lưu Tung, Lạc đã từng
Nước mây dan díu, nhạt đường quan qua
Năm nào nón trúc xuất gia
Ai hay đó cụ thượng già Hương Sơn?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tung Lạc phong lưu chuyện cũ thừa
Làm quan tựa cỏ khói sương mờ
Năm nao nón lá tìm sư cụ
Ai biết Hương Sơn lão thượng thư

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tung Lạc phong lưu chuyện cũ thừa,
Làm quan tựa cỏ, khói, tình sơ.
Một năm nón lá tìm sư cụ,
Ai biết Hương Sơn lão thượng thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời