遊西湖八絕其五

泛泛輕舟去未還,
孤雲駐處是孤山。
高郎祗似梅花瘦,
春思渾如病鶴閒。

 

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5

Phiếm phiếm khinh chu khứ vị hoàn,
Cô vân trú xứ thị cô sơn.
Cao lang chi tự mai hoa sấu,
Xuân tứ hồn như bệnh hạc nhàn.

 

Dịch nghĩa

Lênh đênh chiếc thuyền con đi mãi chưa về,
Nơi có đám mây côi cút là ngọn núi trơ vơ.
Chàng Cao chỉ như cây mai gầy gò,
Tứ xuân buồn như chim hạc đang ốm.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Thụ

Lãng đãng thuyền con chửa trở về
Một hòn non đứng một mây che
Chàng Cao gầy tựa cành mai tóp
Thi tứ rầu như hạc ốm nhè

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Thuyền câu trôi nhẹ lênh đênh
Mây treo đầu núi dập dềnh chẳng bay
Chàng Cao nào khác mai gầy
Như con hạc ốm bỏ hoài ý xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bồng bềnh thuyền nhẹ chửa quay về
Lơ lửng mây côi ngọn núi trơ
Xuân tứ như chim vừa khỏi ốm
Chàng Cao gầy guộc tựa mai khô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lênh đênh thuyền nhẹ chửa quay về
Một ngọn núi đơn, chòm mây che.
Chàng Cao gầy tựa cành mai ốm
Ý xuân hồn như bệnh hạc què.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lênh đênh thuyền nhẹ chửa quay về
Một ngọn núi đơn, mây phủ che.
Gầy tựa chàng Cao mai mảnh khảnh.
Hồn như xuân ý hạc đau què.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời